Üldtingimused

   
Nõustun enda isikuandmete töötlemisega.
Nõustun leheküljel kehtivate üldtingimustega.
Liitumise tingimused
 • Parool peab olema vähemalt 6 sümbolit.
 • Parool ei tohi sisaldada sinu kasutajanime.
 • Parool ei tohi sisaldada sinu e-maili aadressi.
 • Sa pead olema vähemalt 18 aastane.
 • Sa oled teadlik, et lehekülg sisaldab täiskasvanutele suunatud materjale ning sul ei ole sellega probleeme.
 • Portaal osutab teenust, mis seisneb üksnes andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises. Portaali meeskond panustab väga palju kasutajate rahulolule. Portaali meeskond töötleb isikute andmeid järgnevate põhimõtete järgi:
  1. Lähtume andmete töötlemisel isikuandmete kaitse, delikaatse info ja saladuse hoidmise põhimõtetest;
  2. Sinu isikuandmed me saame portaali kasutajaks registreerimisel. Me küsime sinu kohta ainult e-maili aadressi, sünniaega ja sugu. Liitudes leheküljega, sa kinnitad, et nõustud enda isikuandmete töötlemisega;
  3. Töötleme isikuandmeid eelkõige selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest. Isikuandmete kogumisel lähtume seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik portaali kasutajate parimaks teenindamiseks;
  4. Küsimuste korral andmete töötlemise osas palume kirjutada meie e-posti aadressile.
 • Pea meeles, et oma isikuandmeid, sh delikaatseid, sa avalikustad ise. Portaal ei algata nende andmete edastust, ei vali edastuse vastuvõtjat, ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet.
 • Liitudes leheküljega, sa kinnitad, et oled tutvunud lehekülje tingimustega, nõustud nendega ning jälgid neid.
Üldised tingimused
 • Sa ei tohi kasutada teiste inimeste isikuandmeid või sisestada valet teavet enda kohta.
 • Sa oled isiklikult vastutav kogu teabe eest, mis on leheküljel sinu poolt avaldatud.
 • Sa oled isiklikult vastutav oma logimise info turvaliselt hoidmise eest.
 • Sa oled isiklikult vastutav kogu tegevuse eest, mis on tehtud, kasutades sinu kontot, olenemata sellest, kas vastav tegevus on tehtud sinu poolt või kellegi teise poolt.
 • Sa ei avalda leheküljel informatsiooni kiirustades ega tekita teistele lehekülje kasutajatele emotsionaalseid kahjustusi.
 • Sa ei reklaami ega müü ühtegi toodet ega teenust teistele lehekülje kasutajatele antud lehekülje vahendusel.
 • Tingimuste mitte teadmine ei vabasta sind kohustusest neid järgida.
 • Kui lehekülje omanikud ei soovi leheküljele mõnda kasutajat, siis nad võivad antud konto blokeerida ilma ette hoiatamata.
 • Keelatud on piltide hindamine ja vaatamine, kasutades selleks kolmandate osapoolte poolt koostatud programme või skripte.
 • Keelatud on kasutajakontode muukimine või mõne kasutaja privaatsuse rikkumine ükskõik millisel moel.
 • Leheküljel on keelatud tasuliste teenuste reklaamimine.
 • Leheküljel on administraatorid ja lehekülje mänedžerid.
 • Administraatorid peavad kinni pidama leheküljel kehtivatest tingimustest, nagu iga tavaline kasutaja.
 • Administraatorite poolt vastu võetud otsuseid võib vaidlustada.
 • Lehekülje mänedžeride poolt vastu võetud otsused on lõplikud ja ei kuulu edasi vaidlemisele.
 • Igasugune tingimuste rikkumine toob endaga kaasa kasutajakonto blokeerimise.
 • Virtuaalne raha, mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu.
Lehekülje omanikud ei ole vastutavad
 • Informatsiooni eest, mis on avaldatud lehekülje kasutajate poolt.
 • Ükskõik missuguse kahju eest, mis kaasneb lehekülje kasutamisega.
 • Autoriõiguse rikkumiste eest, mis on põhjustatud lehekülje kasutajate poolt.
 • SMS operaatori poolt tehtud vigade või mittefunktsioneerimise eest.
Lehekülje omanikud võivad ette teatamata
 • Muuta lehekülge vastavalt vajadusele.
 • Muuta lehekülje tingimusi vastavalt vajadusele.
 • Muuta tasuliste teenuste maksumust ja kestvust.
 • Muuta või eemaldada kasutajate poolt sisestatud ükskõik millist informatsiooni, kui vastav informatsioon rikub leheküljel kehtivaid tingimusi või kahjustab teisi kasutajaid.
Fotode tingimused
 • Foto peab olema JPG formaadis.
 • Fotol ei tohi olla laiu raame (mitte rohkem kui 5% fotost).
 • Foto peab olema positsioneeritud korrektselt. Kasutaja ei pea keerama pead, et fotot vaadata.
 • Foto peab olema hea kvaliteediga. Soovitud suurus on 300x300 pikslit kuni 810x2000 pikslit.
 • Fotol pead olema sina. Juhul, kui fotol on ka teisi inimesi, siis sa pead saama enne foto avaldamist nende nõusoleku foto avaldamise kohta.
 • Keelatud on lisada fotosid, mille on lapsed.
 • Keelatud on lisada korduvaid fotosid.
 • Keelatud on fotode lisamine, mille on mõni vesimärk või millele sa ei oma autoriõigust.
 • Juhul, kui sinu fotol on ka teisi inimesi, siis sa oled vastutav kõikide tagajärgede eest, mis see endaga kaasa võib tuua.
 • Keelatud on fotod, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda.
 • Keelatud on pildid, kus töötlus moonutab pilti liigselt või tõmbab vaataja tähelepanu endale. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine ja võõraste taustade kasutamine. Lubatud on töötlus, mis parandab pildi kvaliteeti.
 • Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile.
 • Juhul, kui lisatud foto kustutatakse kasutaja poolt 24 tunni jooksul, siis kasutajat karistatakse SIEK'ide eemaldamisega.
Videode tingimused
 • Videol ei tohi olla laiu raame (mitte rohkem kui 5% videost).
 • Videol pead olema sina. Juhul, kui videol on ka teisi inimesi, siis sa pead saama enne video avaldamist nende nõusoleku video avaldamise kohta.
 • Keelatud on lisada videoid, mille on lapsed.
 • Keelatud on lisada korduvaid videoid.
 • Keelatud on video lisamine, mille on mõni vesimärk või millele sa ei oma autoriõigust.
 • Juhul, kui sinu videol on ka teisi inimesi, siis sa oled vastutav kõikide tagajärgede eest, mis see endaga kaasa võib tuua.
 • Keelatud on videod, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda.
 • Juhul, kui lisatud video kustutatakse kasutaja poolt 24 tunni jooksul, siis kasutajat karistatakse SIEK'ide eemaldamisega.
Kommenteerimise tingimused
 • Keelatud on mõttetute kommentaaride sisestamine.
 • Spämmimine on keelatud.
 • Keelatud on läbiva suurtähe kasutamine.
 • Keelatud on korraga üle viie emotikooni kasutamine järjest.
 • Keelatud on ainult emotikoone sisaldavate kommentaaride lisamine.
 • Vaenu õhutamine on keelatud.
 • Keelatud on pahatahtlike kommentaaride lisamine.
Hindamise tingimused
 • Topis olemiseks peab pildil olema 10 kuni 500 hinnet.
 • Ühel kasutajal saab korraga topis olla ainult üks pilt. Selleks pildiks on kasutaja kõrgeima keskmise hindega pilt.
 • Keelatud on fotode hindamine, kasutades selleks võltskontosid või scripte.
 • 24 tunni jooksul saad sa SIEK'e ainult 100 foto hindamise eest. Edasine fotode hindamine ei too sulle täiendavaid SIEK'e.
 • Fotot saab 24 tunni jooksul üks kasutaja hinnata ainult üks kord. Edasised selle kasutaja antud foto hindamised ei lähe arvesse.
Kuulutamise tingimused
 • Lisatud kuulutus peab vastama lehekülje sisule - mitte mingeid autode, lemmikloomade, majade jne. kuulutusi.
 • Lisatud kuulutus peab sobima kategooriasse, kuhu ta lisati. Vastasel juhul kuulutus kustutatakse ette hoiatamata.
 • Kuulutus kuvatakse leheküljel 20 päeva. Pärast seda kuulutus kustutatakse ja sa saad soovi korral kuulutuse uuesti lisada.
 • Keelatud on võõra kontaktinformatsiooni kasutamine kuulutuse juures.
 • Keelatud on võõra pildi kasutamine kuulutuse juures.
 • Keelatud on tasulisi teenuseid pakkuvate kuulutuste lisamine.
Kirjade tingimused
 • Kirjad, mis on vanemad kui 3 kuud, kustutatakse automaatselt.
 • Keelatud on reklaamkirjade ja/või ahelkirjade saatmine.
Jututoa tingimused
 • Keelatud on mõttetute kommentaaride sisestamine.
 • Spämmimine on keelatud.
 • Vaenu õhutamine on keelatud.
 • Keelatud on pahatahtlike kommentaaride lisamine.
 • Keelatud on läbiva suurtähe kasutamine ja sõnade mõttetu venitamine.
 • Keelatud on ühe ja sama asja pidev kordamine.
 • Keelatud on teiste kasutajate tahtlik solvamine.
 • Käitu viisakalt ja ole tolerantne.
 • Reeglite mitte täitmisel ja hoiatustele mittereageerimisel võidakse rikkuja konto kustutada.
Konkursside tingimused
 • Iga kasutaja saab ühele konkursile esitada ainult ühe pildi.
 • Peale hindamise algust ei ole võimalik pilti konkursilt eemaldada.
 • Lisades konkursile enda pildi, loobud sa kõikidest autoriõigustest antud pildile ja annad need tasuta üle lehekülje haldajatele.
 • Iga kasutaja saab igat pilti saab hinnata hindega 1-5 ainult üks kord.
 • Keelatud on piltide hindamine varikontode abil. Juhul, kui pilti on hinnatud varikonto abil ning selle tulemusena on pilt saavutanud auhinnalise koha, siis pildi omanikule auhinda ei väljastata.
 • Konkursil kehtivad kõik leheküljel kehtivad piltide ning hindamise tingimused.
 • Võitjaks on kõrgeima keskmise hindega pilt. Võrdsete hinnete korral on võitjaks pilt, mis on saanud rohkem hindeid.
 • Konkursi võitjatega võetakse personaalselt ühendust e-maili teel, et kokku leppida auhinna kohale toimetamine. Juhul, kui konkursi võitja ei vasta e-mailile 14 päeva jooksul, siis auhinda konkursi võitjale ei väljastata.
 • Juhul, kui konkursi võitja konto on konkursi jooksul blokeeritud või kustutatud, siis konkursi võitjale auhinda ei väljastata.
 • Konkurss võidakse tühistada, kui konkursil on vähem kui kümme osalejat.

Laeb...